#Challengedziengodnosci

Dziękujemy za nominację Łubniański Ośrodek Kultury do udziału w akcji #challengedziengodnosci! Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyzwaniu #challengedziengodnosci Celem akcji PSONI Koło w Jarosławiu jest: zwrócenie uwagi na prawa Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do równego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego propagowanie wiedzy o Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Jak dołączyć do wyzwania Wystarczy:…