Koło Gospodyń Wiejskich „Dziouchy z klasą” powstało pod koniec 2019 roku. Już od pierwszych dni włączamy się w we współorganizację imprez, zadań realizowanych na terenie Gminy Łubniany, przygotowując posiłki m.in. łazanki, bigos itp. oraz wystawiając swoje przedmioty rękodzielnicze na lokalnych kiermaszach m.in. świątecznym kiermaszu w Łubnianach, na którym uczestnicy mogli się zaopatrzyć w produkty przygotowane przez Koło tj.: nudle 10-cio jajeczne w kilku rodzajach, dżem z dyni, pierniki, ciasteczka oraz wiele dekoracji świątecznych.

Koło organizuje działania podtrzymujące tradycję regionu takie jak: darcie pierza, wyrabianie nudli – wpisane na listę produktów tradycyjnych 17 czerwca 2014, wyszukiwanie starych śląskich przepisów i ich reaktywowanie, prowadzenie warsztatów kulinarnych i z malowania wzoru opolskiego. Członkinie koła wymieniają się swoimi tradycyjnymi przepisami, jak również wszelką wiedzą i doświadczeniem życiowym.

Koło integruje mieszkańców (nie tylko kobiety) z całej gminy. W 2020 roku KGW pozyskało dotacje na dwa projekty. Jedne z nich to trzydniowe warsztaty aktywizujące mieszkańców Gminy Łubniany dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz pozyskało środki z Fundacji Orlen na warsztaty kulinarne z tradycji śląskich. Grupa brała czynny udział w akcjach charytatywnych o zasięgu regionalnym.

Obecnie do Koła Gospodyń należy 38 osób.

Zarząd Koła tworzą:

Anna Górka – przewodnicząca
Ewa Moczko – zastępca przewodniczącej
Joanna Żelasko – skarbnik/sekretarz

Pierwsze spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich – wrzesień 2019 r.