Warsztaty aktywizujące mieszkańców Gminy Łubniany – podsumowanie

W ostatni tegoroczny wakacyjny weekend na terenie 3 sołectw Gminy Łubniany odbyły się warsztaty aktywizujące mieszkańców w/w gminy podczas obchodów 30 lecia samorządności Warsztaty zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich „Dziouchy z klasą” z Masowa W ramach warsztatów w dniu 28 sierpnia na boisku szkolnym w Luboszycach ich uczestnicy (zarówno dzieci jak i dorośli) przy pomocy ekspertów…